Nếu không tải được Video. Vui lòng vào link bên dưới để xem trên youtube: https://youtu.be/-RM3shHerno

Tập: 1 2 3 4
Tiết Đinh San là con của Tiết Nhơn Quý và Liễu Kim Huê anh em sinh đôi với Tiết Kim Liên. Về sau Tiết Đinh San được phong là Chinh Tây nguyên soái, Lê Huê được phong là Nhị Lộ Nguyên Nhung. Đã đánh thắng rất nhiều trận

Tác giả: Vũ Luân - Cẩm Tâm

Đạo diển: NSUT Vũ Luân

Chỉnh lý: Nguyễn Quang Nhã

Âm nhạc: Nguyễn Phúc

Biểu diển:

 • NSUT Vũ Luân
 • NS Khánh Tâm
 • CVVC Nguyễn Văn Khởi
 • CVVC Võ Ngọc Quyền
 • NS Chí Cường
 • NS Hồng Lan
 • NS Hoàng Thanh
 • NS Minh Tài
 • NS Hà Mỹ Anh
 • NS Hiếu Cảnh
 • NS Chí Bảo


Tóm tắt nội dung

(Nguồn: wikipedia)


Sau khi bị rơi xuống vực Đinh San được Vương Ngao Lão Tổ cứu mạng và nhận làm đệ tử sau này đem phép tài cứu an Đại Đường. Vài năm sau Đại Đường bị Tây Liêu xâm lược khi đó Tiết Nhân Quý ra trận bị bại, lúc này Đinh San được thầy cho xuống núi giúp cha. Trên đường đi Đinh San gặp được Đậu Tiên Đồng và Đậu Nhất Hổ bị Tiên Đồng ép phải cưới mình, nếu chịu sẽ đem quân quy thuận Đường bang Tiết Đinh San đành đồng ý. Khi gặp được cha Nhân Quý rất vui mừng và Đinh San thay cha ra trận bị thương nên gặp được Trần Kim Định và nhờ nàng cứu sống nên đã được Nhân Quý đã hứa hôn cùng với Tiết Đinh San. Sau khi đã đuổi được quân Liêu về nước, thì Đinh San bị cha hỏi tội vì không hỏi ý đã vội kết hôn với Đậu Tiên Đồng nhưng có Trình Giảo Kim nói giúp nên được tha tội chết nhưng bị tống giam vào ngục vài ngày.


Vài Tháng sau có danh tướng tên Phàn Hồng của Tây Liêu ra trận quyết chiến cùng Nhân Quý. Phàn Hồng đã thua trận chạy về ải thì lúc này có Phàn Lê Huê vừa đi học đạo trên non cũng được sư phụ cho xuống núi và dặn rằng nàng có duyên tiền định với Tiết Đinh San. Khi nghe cha thua trận nàng tức tốc ra trận rửa nhục lúc này Nhân Quý bị đánh thua đã về thành bảo con trai là Đinh San ra trận. Khi thấy Đinh San Lê Huê đã động lòng tình nguyện đem quân đầu Đường quốc để tránh can qua. Đinh San đã bằng lòng. Về báo lại với Nhân Quý thì cha đã đồng ý cho Đinh San cưới Lê Huê. Ít lâu sau thì đám cưới của Đinh San và Lê Huê diễn ra trong đêm tân hôn khi Đinh San biết Lê Huê đã "sát phụ tru huynh" nên đã đuổi nàng đi khi Lê Huê đi thì Đinh San bị Nhân Quý tống giam vào ngục vì ko biết quý trong đạo phu thê.


Vài ngày sau thì có pháp sư tên gọi Dương Phàm là sư huynh của Lê Huê cũng là hôn phu của Lê Huê đến để khiêu chiến Đại Đường. Tiết Nhân Quý ra trận thì bị Dương Phàm dụ vào "Bạch Hổ Quan". Lúc này Trình Giảo Kim thấy Nhân Quý đi mãi không về liền sai Đinh San tìm cha lấy công chuộc tội. Còn về Nhân Quý do bị thất lạc mãi không tìm được đường ra nên đã thiếp đi trong rừng và nguyên thần của ông là bạch hổ xuất hiện. Đinh San đang tìm cha thì thấy hổ trắng đang trên đường cha mình nghĩ là hổ trắng ăn thịt cha liền rút tên bắn hổ trắng, lúc này Nhân quý gầm lên 1 tiếng rồi chết, Đinh San mới biết hổ trắng đó là cha mình. Sau khi về thành bị Đường Cao Tông trách phạt bắt Tiết Đinh San phải đi cầu Phàn Lê Huê để phá trận. Sau khi Đinh San đã cầu được Lê Huê thì Lê Huê đã lập trận đánh Dương Phàm phải bỏ chạy lúc này có Tiết Ứng Luông là con trai nuôi của Lê Huê đã 1 gươm giết chết Dương Phàm.


Đánh giá và bình luận