Nếu không tải được Video. Vui lòng vào link bên dưới để xem trên youtube: https://youtu.be/j1kRTPdYe2I?si=9YFDv8fpTATY05hf

Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Đem ánh sáng vào bóng tối trong trái tim con người – đó là nghĩa vụ của người nghệ sĩ.

Đánh giá và bình luận