Trang chủ  /  Videos / Phàn Lê Huê đại chiến Thần Nữ

Nếu không tải được Video. Vui lòng vào link sau để xem tại kênh youtube "": https://youtu.be/cgtFYTdVG1M

Phàn Lê Huê đại chiến Thần Nữ

Tóm tắt nội dung: Trong một trận giáp chiến với quân Tây Liêu do tướng lãnh Ô Lợi Hắc cầm đầu, đội quân của nhà Đường do Điêu Nguyệt Nga, Trần Kim Định dẫn đầu bị đánh tan tác phải lui binh về thành thúc thủ, mặc cho quân Tây Liêu tha hồ làm mưa làm giá ở biên ải.

Triều đình hoang mang trước tin dữ, nữ soái Phàn Lê Huê buộc lòng phải tìm kế nghi binh, tuyển chọn nhân tài giúp nhà Đường dẹp giặc. Tiên phuông Tiết Ứng Luông tuy còn trẻ nhưng trước vận mạng đất nước lâm nguy nóng lòng xin ra trận mạc. Không được mẹ chấp thuận, Tiết Ứng Luông cùng tên cận thần trung tín Tổng Kỳ tự động điều binh dẹp giặc.

Trước sức mạnh và mưu trí của tên tướng Tây Liêu, cả đội quân hùng mạnh của Tiết Ứng Luông rơi vào trận đồ bát quái của giặc. Tính mạng đang bị đe dọa thì Tiết Ứng Luông may mắn được Thần Nữ - một nữ tặc khét tiếng hùng cứ tại vùng núi Phụng Hoàng cứu thoát. Hỏi ra mới biết vì chỉ muốn trả thù cho cha bị hàm oan, nàng đã phải đội lốt kẻ cướp.

Trai chưa vợ, gái chưa chồng tránh sao những bồi hồi cảm mến. Thần Nữ đem lòng yêu mến Tiết Ứng Luông vì khí phách của 1 trang nam nhi, còn Ứng Luông trước sắc đẹp và tấm lòng kiên trinh của Thần Nữ chàng đâm ra say đắm. Cả 2 đang say sưa tận hưởng vị ngọt của tình yêu thì Tiết Ứng Luông bì dời về kinh vì tội bất tuân thượng lệnh: tự động kéo binh diệt giặc và đính hôn với nữ tặc.

Thần Nữ dâng Ngũ Linh Kỳ chuộc tội Ứng Luông, có phép báu trong tay Phàn Lê Huê lo gì không trừ được Ô Lợi Hắc chinh phạt Tây Liêu. Truyền chỉnh đốn tam quân, Thần Nữ cùng Ngũ Linh Kỳ xuất trận.


P/s: Video trên Khánh Tâm vào vai Thần nữ cùng đàn chị Bình Tinh trong vai Phàn Lê Huê tại cuộc thi Sao Nối Ngôi. Biệt danh "Ngọc Nữ" cũng bắt nguồn từ đây.


Lời nhạc:

Phàn Lê Huê: cờ Hồng tung bay chốn sa trường đức thánh hoàng truyền ban hai quyền ta chắp hướng nữ soái Phàn Lê Huê

Thần nữ: xưa nay lừng danh tiếng Phàn Nương giờ ta đối đầu sao thấp Cao giao tranh phép tiên ta đồng sức cùng trang nữ lưu nơi chiến trường thua kém ai

Phàn Lê Huê: ta dân hùng bang chống cường sang gìn an sang hà lo quốc gia ngươi khôn hãy mau theo đường chánh phò vua giúp dân cho nước nhà vui thái ca

Thần nữ: thiếp đâu nào phải Quân Cường sang Có duyên tình chốn nơi Đường Bang, mối duyên thắm do trời cao nguyên soái bao dung đừng phân ly, oanh yến bên nhau lòng xin ghi ân của ngài muôn đời

Phàn Lê Huê: giang ra

Thần nữ: Nguyên soái

Phàn Lê Huê: Thần nữ

Nghiêm mình kỹ cương, luật hình chẳng tha, chuyên quyền kết hôn, chẳng thông song đường, nay thần nữ ngông cuồng hà ha, dám cử hùng binh chinh phạt Đại Đường tội khó dung tha

Thần nữ: nghe tình Tiết lang tội tình phải mang tim lòng nát tan chỉ mong cứu chàng, dẫu có quy ngàn hà ha chung cảnh gian nan phu phụ đồng rằng có chết không tha

Phàn Lê Huê: ngông cuồng thần nữ

Nhà mi... đừng nên ... vì yêu thốt lời cuồng ngông dẫu ta hy sinh Ứng Luông để bảo tồn phép nước kỷ cương

Đừng mong... Cầu xin... Cường sang khó hoà Tân Loan

Thần nữ: nguyên soái

Phàn Lê Huê: gian ra

Thần nữ: nguyên soái

Phàn Lê Huê: thần đậu nhị tướng quân

Thần nữ: cầu xin Nguyên soái thương tình cho Duyên chúng tôi, thầy đã ban truyền Ba sinh kết đôi chốn nơi xa trường do chàng đã tỏ tường

Phàn Lê Huê: ta đây là Nguyên Nhung không nên vì riêng tư, e không còn nghiêm minh ba quân cười rẻ khinh cho Phàn Nương chẳng tròn gia quy

Thần nữ: lời thống thiết thiết gian xin hãy dung tha cho chàng, tình đã thắm mối duyên sâu chớ gieo bao nhiêu u sầu

Phàn Lê Huê: Nếu muốn giúp Luông thoát nạn nàng giao tranh với ta, dùng thần thông tài phép đừng mong ta thứ tha

Thần nữ: Lời thống thiết cố van xin nhưng chẳng lung lay tim người, đành quyết đấu cứu phu lang thoát qua bao tai nạn

Long... hổ... cùng... tương... tranh... rõ... thông... tài... nhau

Phàn Lê Huê: Quân sỹ

Hãy đỡ lấy phần thương ta cùng nhau giao đấu

Thần nữ: khẩu tụng niệm chân ngôn Ngũ linh kỳ loạn đả

Phàn Lê Huê: ta rõ tài Thần Nữ, nàng quả trang nữ kiệt anh thư Ngũ linh kỳ phép thuật vô song, bổn soái nếu không dùng phép thần thông khó mong toàn mạng sống muốn diệt Ô Lợi Hắc ta phải làm sao thu nạp ngũ Linh Kỳ

Thần nữ: chẳng hổ danh nguyên soái là đệ tử tiên gia, Ngũ Linh Kỳ ngài cũng thoát qua xin ngài hãy thứ tha cho Tiết Lang toàn mạng sống

Phàn Lê Huê: này thần nữ nghe ta nói tội Ứng Luông khó thoát ta không thể bao dung, nếu như nàng thật dạ thủy chung đầu đường quốc tấn trung dân Ngũ Linh Kỳ đoái công chuộc tội

Thần nữ: nghe bao lời nguyên soái thiếp để dạ khắc ghi Ngũ Linh Kỳ chuộc tội phu lang phò đường quốc bảo an cương thổ

Phàn Lê Huê: hay lắm hahahaha......

Đỉnh kỳ Tâm Nhật xét tội viên ngôn nếu thần nữ xão ngôn đem ứng luông trảm thủ

Thần nữ: xin Nguyên soái vì lộ vì tình trong tam nhật Ngũ Linh Kỳ dân nạp

Phàn Lê Huê: được thần nữ

Ngươi hãy mau thu mã binh tái sơn đánh hàn thơ kính dân ba hôm nữa công đồng xử phân ta giáo nhi luật hình nghiêm trừ

Thần nữ: quyết đến đường ban cứu tình lan dẫu gian khổ thân này há than dân Ngũ Linh mong chàng dẹn toàn

Phàn Lê Huê: quân sỹ nguyên soái truyền lui binh

Thần nữ: truyền lui binh -------------------------------------------

Nguồn:

- Video chia sẻ từ kênh youtube SKY Bolero

- Nội dung tóm tắt tham khảo bài viết từ website fancailuong.blogspot.com

Phàn Lê Huê đại chiến Thần Nữ
Khánh Tâm
Thần Nữ
Cẩm Tâm
2018-04-11

Đánh giá và bình luận