Trang chủ  /  Videos / Tình Khúc Mỵ Châu

Nếu không tải được Video. Vui lòng vào link sau để xem tại kênh youtube "": https://youtu.be/JghchdWRxLQ

Tình Khúc Mỵ Châu

Phổ theo điệu Vọng Kim Lang

Song ca cùng CS Vũ Hùng


Tình Khúc Mỵ Châu
Khánh Tâm
Mỵ Châu
Lâm Lưu Huỳnh
Lăng Ba
2020-09-24

Đánh giá và bình luận